Angličtina

Stručné informace o anglickém jazyku

Anglický jazyk má původ v Anglii a pro své rozšíření je dnes mezinárodním dominantním jazykem. Angličtinou se domluvíte v 89 zemích, z toho v 52 zemích je angličtina úředním jazykem (hlavním nebo doplňkovým). Angličtinu za mateřský jazyk mají ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, v Irsku, USA, Austrálii, Novém Zélandu,      Kanadě a Jihoafrické republice. Překlady angličtiny a tlumočení angličtiny jsou nejčastěji žádané služby od jazykových agentur.

anglická vlajka

Historie anglického jazyka

Angličtina patří mezi tzv. západogermánské jazyky. V 5. století našeho letopočtu germánsky mluvící kmeny (Sasové, Anglové, Jutové) z různých částí severozápadního Německa  a Jutska vpadly do východní Anglie. Jejich jazyk – anglosaština, se zde rozšířil a původní obyvatelé postupně jazyk a kulturu nové panující vrstvy přijali. Tento vývoj angličtiny nazýváme „staroangličtina“.

V desátém století si Anglii podmanili Normané. Dalších tři sta let tak normanští králové a vysoká šlechta používala pouze anglonormanštinu blízce příbuznou „starofrancouzštině“. Do staroangličtiny přechází mnoho normanských slov, později je množství slov převzato i z latiny a řečtiny a ve slovní zásobě zůstávají až do dnešních dnes. Normanský vliv silně ovlivnil vývoj angličtiny, kterou po této době nazýváme „středo angličtina“.

V roce 1755 Samuel Johnson vydává první slovník angličtinyDictionary of the English Language“ a vytváří jím první jazykový standard.V roce 1828 Noah Webster zveřejňuje ve Spojených státech vlastní slovník, kterým angličtinu zjednodušuje a modernizuje, některá slova se ale neuchytili a používají se stále konzervativnější slova z Johnsonova slovníku. Pro „moderní angličtinu“ je příznačné, že se dělí na jednotlivé národní varianty v rámci světa, tj. americká angličtina, australská angličtina, novozélandská angličtina atd.

Překlady angličtiny

Uvažujete-li například o překladech do angličtiny, nebo naopak o překladech z angličtiny do češtiny, můžete využít našeho poptávkového formuláře. Vyhotovujeme maloobjemové ale i velkoobjemové překlady, soudně ověřené překlady nebo právní (úřední) překlady vždy s korekturou textu od rodilých mluvčích. Váš překlad je rozřazován dle specializace, překladatel angličtiny má tedy kromě anglického jazyka i obecný přehled v překládaném tématu a může tak nabídnou lepší kvalitu své práce. Pro více informací následujte překlady angličtiny.

Tlumočení angličtiny

Náš tlumočník angličtiny bude vždy k Vašim službám. Jsme schopni Vám zajistit spolehlivé tlumočníky anglického jazyka na libovolně dlouhou dobu jak v ČR tak ve světě. Zajišťujeme konsekutivní tlumočení angličtiny, kde se jedná o tlumočení projevu řečníka po krátkých úsecích. Dále simultánní tlumočení angličtiny, tedy tlumočení angličtiny, které probíhá zároveň s projevem řečníka. V naší nabídce naleznete i soudní tlumočení (tlumočení při soudních stání), výjezdové tlumočení, kde s Vámi cestuje profesionální tlumočník a nebo tlumočení přes skype. Pro více informací následujte tlumočení angličtiny.

Průvodcování v anglickém jazyce

Česká Republika a hlavně pak Praha je významným turistickým centrem i pro anglicky mluvící turisty a návštěvníky. Nabízíme Vám proto služby průvodcování v anglickém jazyce od profesionálních průvodců. Zařiďte si výlet po Praze s anglickým výkladem. Pro více informací následujte průvodcování v angličtině.

Kontakt – Agentura Encanto

Zaujala Vás naše nabídka překladů a tlumočení angličtiny a rádi byste nás kontaktovali? Dotazy přijímáme na telefonním čísle 724 728 422, na emailu agentura@encanto.cz a nebo pod položkou kontakt.