Jak to děláme

 1. Naše překladatele si velmi přísně prověřujeme, musí mít minimálně pětiletou praxi a kvalitní reference.
 2. Každého překladatele si zařadíme podle oboru specializace. Ve velké většině připadnou na jednoho překladatele maximálně dva obory. I když je spousta překladatelů, kteří uvádí větší počet oborů profesního zaměření, zkušenosti nám ukazují, že špičkových výkonů většinou dosahují lidé, kteří se věnují jedné věci pořádně než mnoha věcem povrchně.
 3. Samostatnou kapitolu tvoří právní překlady, které kvůli své složitosti a specifičnosti (při překladech je třeba dbát nejen na odborné výrazivo, ale také na zákony a právní prostředí dané země) předáváme pouze překladatelům – právníkům.
 4. Jakmile od Vás obdržíme zakázku překladu, zařadíme ji podle oborové specializace, spočítáme rozsah textu podle normostran (1800 znaků včetně mezer), nebo zdrojových slov a provedeme cenovou kalkulaci. Následně se Vám ozveme, abychom domluvili potřebné náležitosti, jako je termín dodání překladu, způsob dodání (nejčastěji emailem ale i jinak), grafické zpracování aj. V případě neobvyklé odbornosti textů (např. popis a překlad zbraňových systémů apod.) Vás požádáme i o nějaké podklady k terminologii, ty ale nejsou nezbytně nutné.
 5. Překlad podle našich kritérií zadáme konkrétnímu překladateli. Po celou dobu jeho práce s ním zůstáváme v kontaktu, v případě že se vyskytne nějaký překladatelský oříšek, který by bylo možno řešit více způsoby, jako například u překladů složitých technických zařízení, které překladatel nemůže detailně znát, ihned se spojíme s odborníky z dané oblasti a oříšek rozlouskneme.
 6. Jeden překladatel je schopen za den práce přeložit zhruba 10 normostran textu do cizího jazyka. Pokud máte ovšem rozsáhlejší zakázku a chcete ji mít hotovou v časovém termínu, který překračuje 10 normostran za den, jsme schopni ji rozdělit mezi více překladatelů a Váš termín tak dodržet.
 7.  Náš překladatel nám hotovou zakázku předá vždy s dostatečně velkou rezervou před termínem odevzdání.
 8. Následuje důkladná jazyková kontrola kompetentním rodilým mluvčím.
 9. Následuje důkladná kontrola DTP (grafického zpracování) podle klientem zadaných požadavků.
 10. Posledním krokem je předání překladu Vám, ať už emailem (nejčastější způsob), nebo doporučenou poštou, případně osobně.
 11. Těšíme se na spolupráci s Vámi a pevně věříme, že budete s našimi službami plně spokojeni. KVALITA je pro nás hlavní prioritou.