Překlady

Proč právě překlady od Agentury Encanto?

  1. Prvořadou prioritou je pro nás KVALITA, ale i RYCHLOST. Expresně do 24 hodin jsme schopni bez problémů zajistit překlady dokumentů s korekturou rodilých mluvčích v rozsahu 10 normostran (1 NS=1800 znaků včetně mezer). Pokud byste ovšem potřebovali do jednoho dne přeložit delší dokument, jsme schopni takovou zakázku provést jejím rozdělením mezi více překladatelů a následným sjednocením odborné terminologie kvalifikovaným rodilým mluvčím.
  2. Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími dodavateli, jejichž odbornou způsobilost si velmi přísně prověřujeme.
  3. Překládáme do angličtiny, španělštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, francouzštiny, portugalštiny a samozřejmě i zpět do češtiny.
  4. Každou jednotlivou zakázku překladu pečlivě posoudíme a předáme překladateli, jenž se na konkrétní překládanou oblast specializuje a dosahuje v ní nejlepších výsledků.
  5. Přísně vyhodnocujeme reakce našich klientů na vyhotovené překlady a snažíme se tak neustále zlepšovat naše služby.
  6. Váš překlad zhotovíme v libovolném, Vámi požadovaném formátu a grafické úpravě. Na Vaše přání zajistíme i profesionální tisk konkrétní publikace.

Rozhodli jste se pro překlady od Agentury Encanto a chcete vědět více informací k vlastním poptávce překladů? Zašlete nám skrze objednávky překladů nezávaznou poptávku s bližší specifikací a my se Vám rychle ozveme zpět. V textu dále se dočtete o konkrétních typech překladů.

Velkoobjemové překlady

Pro mnohastránkové, tedy velkoobjemové překlady vždy vytvoříme tým profesionálních překladatelů a korektorů, kteří společně při práci vytvářejí překladovou paměť v databázových programech, CAT nástrojích a tím velmi zkracují celkový čas vyhotovení zakázky. O dokonalou souhru se starají naši produkční velkoobjemových překladů. Finální korektura kvalifikovanými rodilými mluvčími, což je alfa a omega kvalitní práce, je naprostou samozřejmostí. Jsme schopni, podle vašich požadavků, Vám odevzdat rozsáhlý překlad v jednom termínu naráz, nebo po částech, pokud z něj budete potřebovat některé pasáže urgentně. Naši DTP specialisté se postarají o grafickou úpravu překladů přesně podle vašich instrukcí. Vyhotovíme Vám i jejich profesionální tisk do brožur, knih aj.

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřený překlad je vyhotovený překladatelem pověřeným krajským soudem k vykonávání úředních překladů, který je zapsán do seznamu znalců a tlumočníků. Vyhotovený překlad obsahuje tyto formální náležitosti: tlumočnickou doložku, razítko a podpis překladatele.

Pozor: Překlad musí být dohromady svázán s originálním dokumentem, ze kterého se překládalo. Pokud tedy potřebujete soudně přeložit např. rodný list, maturitní vysvědčení atd., doporučujeme vám nejprve si zhotovit u notáře ověřenou kopii, která se pak namísto originálu sváže se soudně ověřeným překladem. Ověřené kopie Vám rádi zhotovíme za poplatek odpovídající vynaloženým nákladům u notáře. Dokumenty zašlete nejlépe doporučenou poštou, případně se můžeme domluvit na osobním předání.

Ušetříte si čas, pokud nám dokument nejprve naskenujete a pošlete emailem. Náš překladatel tak rovnou bude moci začít pracovat a svůj překlad potom nechá svázat s notářsky ověřenou kopií originálního dokumentu. Takto vyhotovený soudně ověřený překlad Vám pak doporučeně zašleme na Vaši adresu, nebo Vám ho předáme osobně.                                                                             

Korektura textů

Spolupracujeme s řadou specialistů a rodilých mluvčích, kteří přísně kontrolují kvalitu překladů po stránce odborné, gramatické a stylistické.

Korektury textů vzdělanými rodilými mluvčími, kteří jsou zároveň odborníky na překládanou oblast, dnes patří mezi základní standardy kvality překladatelské práce. Pokud u nás poptáváte překlady vašich dokumentů, tak máte veškeré odborné i jazykové korektury již započítány v základní ceně překladů. Cena korektur se týká pouze Vámi dodaných textů ke korektuře.