Ceny překladatelských služeb

Ceny překladů

Ceny překladů se odvíjí podle čtyř důležitých údajů, kterými jsou:

Rozsah překladu vypočítáme buď na základě počtu normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) nebo počtu zdrojových slov překládaného dokumentu.

Pro vypracování cenové kalkulace nám můžete zavolat na telefonní čísla 724 728 422 a 220 412 678 nebo napsat na email agentura@encanto.cz, případně můžete použít náš nezávazný objednávkový formulář.

U velkoobjemových překladů využíváme pro klienta mnohem výhodnější tarifikaci na základě počtu zdrojových slov překládaného dokumentu. Výhody jsou zcela nesporné, protože

Objednat