Technologie překladu

U velkoobjemových překladových projektů, využíváme tzv. CAT nástroje ( Computer Aided Translation). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se nejedná o strojový překlad, ale o velmi účinnou pomůcku, která pomáhá překladatelům udržovat terminologickou jednotnost a zrychluje jejich práci. Výpočet ceny zakázky u CAT nástrojů nevychází z počtu normostran (NS), ale z počtu zdrojových slov a výrazů, což je pro zákazníky výrazně levnější způsob oproti výpočtu NS, protože na zcela shodné, opakující se výrazy v textu, poskytujeme 50 procentní slevu.

Jak CAT funguje?