Španělština

Stručné informace o španělském jazyce

Španělský jazyk co se týče počtu rodilých mluvčích patří mezi jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Španělštinou se mimo Španělsko domluvíte ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji. Španělština je rozšířená i na Filipínách a dokonce i ve Spojených státech Amerických. Španělským jazykem se mluví dohromady ve 28 státech.

španělská vlajka

Historie španělského jazyka

Španělština je románský jazyk, vyvinul se původně z římské latiny. Vpád arabů na Pyrenejský poloostrov v 8. století vývoj španělštiny rozdělil na dva různé dialekty. Jižní část poloostrova mluvila dialektem ovlivněným arabštinou, severní část poloostrova byla ovlivněna křesťanstvím a gótskou kulturou.

V 15. století ve španělském království různé dialekty a nářečí sjednotiljistý Antonio de Nebrija spisem Grammatica, šlo tehdy o první pojednání o gramatice spisovného i lidového jazyka v Evropě. Tehdy se ale španělštině stále říkalo kastilština. Až v 16. století za vlády Karla I. se začal častěji používat název španělština (dle názvu španělského království). Dodnes jsou ale kastilština a španělština ve španělském slovníku jako synonima.

Dnes je španělština po čínštině a angličtině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě co se týče počtu rodilých mluvčích (přes 400 mil) a je jedním z úředních jazyků OSN.

Většina španělsky hovořících zemí se nachází v Latinské Americe: Argentina, Peru, Salvador, Uruguay, Bolívie, Chile, Dominikánská rep., Ekvádor, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Panama, Paraguay a Venezuela. Čím dál více se prosazuje také v USA, kde je oficiálním jazykem na Floridě, v Kalifornii, Novém Mexiku, Portoriku a Texasu. V Africe se španělským jazykem hovoří v Rovníkové Guineji a v Asii na Filipínách.

Překlady španělštiny

Uvažujete-li například o překladech do španělštiny, nebo naopak o překladech ze španělštiny do češtiny, můžete využít našeho poptávkového formuláře. Vyhotovujeme maloobjemové ale i velkoobjemové překlady, soudně ověřené překlady nebo právní (úřední) překlady vždy s korekturou textu od rodilých mluvčích. Váš překlad je rozřazován dle specializace, překladatel má tedy kromě španělského jazyka v překládaném tématu i obecný přehled a může tak nabídnou lepší kvalitu své práce. Pro více informací následujte překlady španělštiny.

Nabídku překladů španělštiny naleznete i na webových stránkách profilu navolnenoze.cz.

Tlumočení španělštiny

Náš tlumočník španělštiny Vám bude vždy k službám. Jsme schopni Vám zajistit spolehlivé tlumočníky španělského jazyka na libovolně dlouhou dobu jak v ČR tak ve světě. Zajišťujeme konsekutivní tlumočení španělštiny, kde se jedná o tlumočení projevu řečníka po krátkých úsecích. Dále simultánní tlumočení, tedy tlumočení španělštiny, které probíhá zároveň s projevem řečníka. V naší nabídce naleznete i soudní tlumočení (tlumočení při soudních stání), výjezdové tlumočení, kde s Vámi cestuje profesionální tlumočník a nebo tlumočení přes skype. Pro více informací následujte tlumočení španělštiny.

Průvodcování ve španělském jazyce

Česká Republika a zejména Praha je významným turistickým centrem i pro španělsky mluvící turisty a návštěvníky. Nabízíme Vám proto služby průvodcování ve španělském jazyce od profesionálních průvodců. Zařiďte si výlet po praze se španělským výkladem. Pro více informací následujte průvodcování ve španělštině.

Kontakt – Agentura Encanto

Překlady a tlumočení španělštiny nabízí přímo jednatel Agentury Encanto pan Martin Illek. Prohlédněte si jeho profil na webu navolnenoze.cz, viz. překlady a tlumočení portugalštiny a španělštiny.

Zaujala Vás naše nabídka a rádi byste nás kontaktovali? Dotazy přijímáme na telefonních číslech 724 728 422, 220 412 678, na emailu agentura@encanto.cz a nebo pod položkou „kontakt„.